Yoga Soham SO HAM YOGA
Yoga en Massage in Studio SO HAM

Vanaf januari 2009 geopend
Studio SO HAM
voor YOGA en MASSAGE!!!

ZIE YOGA LESSEN voor het rooster/inschrijving/kosten etc

Bel 06 54330048
of mail even als je meer info wenst;
info@yogasoham.nl

Ik ben opgeleid tot Dynamische Hatha Yoga docent door Ron van der Post, 4 jaar + 1 jaar yogafilosofie
Ashtanga Yoga docent door Claudia Pradella/Janneke Verburg-Wiersma (200 RYT) Daarnaast diverse Ashtanga-workshops bij o.a.David Swenson
Yin Yoga leerde ik van Paul Grilley
HormoonYoga van Sylvia Mullaert Bonn

In mei 2016 heb ik de 3 jarige opleiding tot meditatief yogadocent bij Anandajay ( zie www.lightofbeing.org) afgerond
En september 2019 starte ik bij Anandajay de 4jarige vervolgopleiding die in 2022 is afgerond. Hierbij wordt Meditatieve Yoga gecombineerd met
Peace Breathing-
Mantra Prayers-
Heart Singing-
Tantra-
Chakra healing-
Kosha Massage
Aura Awakening en
Sacred Dance tot Light of Being Yoga docent....
Inmiddels beweeg ik me steeds verder af van doelgerichtheid en prestatie omdat ik de verrijking mocht ervaren van meditatieve yoga die een totaal andere wereld opende.... door het voelend IN YOGA ZIJN,. Daarnaast werd steeds duidelijker hoe focus, wilskracht en gerichtheid me toespitst en verhardt, het ego activeert en mijn gezondheid gewoon geen goed doet.

Meditatieve Yoga start ma 3 okt 9.30-10.30 Cordium

Yoga betekent verbinding.
Verbinding waarmee?
Met je ziel of meest essentiele innerlijk wat verbonden is het met “the light of being”.
De bewegingen in Meditatieve Yoga vragen een voelend ervarend aanwezig Zijn,
waarin je het “doen, willen en worden” loslaat om ruimte te maken voor het Zijn en de ervaarder in jou….
De houdingen in Meditatieve Yoga hebben betrekking op de in je cellen en onderbewustzijn opgeslagen herinneringen van
geborgenheids-ervaringen/een heelheid beleven
zoals tijdens de zwangerschap bijvoorbeeld,
toen je nog leven in leven was, maar ook daarna,
zoals een kind fases doorloopt naar volwassenheid.
Ze zijn bedoeld om de verbinding tussen hoofd en bekken verder te openen, zodat er meer balans ontstaat
en je de waarde van ware vrede kunt ervaren.
Ofwel tussen het cranio (= schedel) en sacraal (=het sacrum ofwel heiligbeen) komen de belangrijkste neurologische verbindingen van het lichaam en hun essentiele lichaams energieen in harmonie en dat brengt jou in een vreedzame staat van Zijn.
Het legt de meest subtiele bodem voor de intergratie van spiritualiteit in de menselijke ervaring om je weer te verbinden met je ziel of meest essentiele innerlijk.


So= Oneindigheid en a-Ham = Ik.

Ofwel Ik ben Dàt
Deze yogamantra verwijst niet alleen naar het geluid van onze ademhaling maar naar alles wat is, de hele creatie;
DATgene wat de hele schepping inclusief jou en mij doet ademhalen.
Het woord yoga is afkomstig uit het Sanskriet en betekent eenwording, verbinding, vereniging;
De vereniging met Dàt.
So Ham

Yoga is een eeuwenoude ervaringswetenschap, die geen dogmatisch geloof vraagt, maar enkel vertrouwen in je eigen mogelijkheden als mens. Ze geeft je instrumenten voor zelfontwikkeling, en zelfrealisatie ofwel het (her)kennen van het Zelf. Yoga is een heel individueel proces om te komen tot kennis van je ware natuur. Het totale yogasysteem kent verschillende methoden of paden; Aanwijzingen hoe te komen tot een bewuste beleving van So ham; de eenheid mens/ik- en Oneindigheid; Heelheid, de alles dragende onvoorwaardelijke liefde. Ofwel de verbinding tussen je fysieke bestaan en onbegrensd bewustzijn.

Er is geen competitie in yoga want het draait allemaal om jouw persoonlijke beleving. Jouw ervaring is enig en uniek. Het lichaam liegt nooit en de buitenkant is altijd een afspiegeling van het innerlijke zijn. Het reageert op al je emoties en gedachten. Dat vertaalt zich dan in een meer of minder stijf, soepel, gevoelig, zwak of sterk lichaam. Het is gewoon boeiend om je eigen lichaamstaal beter te leren kennen.
Het leren luisteren naar je lichaam is niet altijd makkelijk.
Dus blijf voelend aanwezig zodat je je grenzen niet overschrijdt.
Tijdens de les word daar regelmatig op gewezen.
Iedere deelnemer aan de les is en blijft dan ook zelf verantwoordelijk voor het overschrijden van grenzen en het ontstaan van eventuele blessures.


MEDITATIEVE HATHA YOGA
Ha = Zon en Tha = Maan
Yoga komt van Yuy wat verbinding betekent.Verbinding tussen wat?
Je lichaam en je ziel. In het westen is de yoga vooral gericht op het fysieke en ik gebruik het fysieke in mn yogalessen om contact te mogen voelen met je ziel, zoals yoga oorspronkelijk bedoeld is
Mijn Meditatieve Hatha Yoga = prestatie-loze yoga die start met een meditatie om vanuit de modus "Denken en Doen" naar "Voelen en Zijn" te kunnen gaan.
Het gaat over leren voelen dat het lichaam zijn/ haar eigen wijsheid en ritme heeft, dat kan ontdekt worden wanneer je je opent voor dat wat aanwezig is in je lichaam en contact te maken met het levende leven in je.
Dus we gaan niets "Doen" vanuit het hoofd, maar voelend ervaren.
Dit is yoga in de oorspronkelijke betekenis van contact maken met de liefdevolle bron die alle leven voedt.
In het niet-wetende ervaren is oneindige vrijheid, waarin alles mag zijn en gebeuren.
In meditatieve yoga doorlopen we als het ware een evolutionair proces; na een inleidende meditatie keren we terug naar (bijvoorbeeld) de allereerste buikligging zoals je als kind op de moederbuik gelegd bent, vlak na je geboorte...
De gevoelsmatige reacties die je als baby had werken vaak nog door in het nu in het dagelijks leven. In die zin kan meditatieve yoga helend en reinigend door-werken. Ingeslepen groeven verleggen ofwel je geconditioneerd zijn wat losser maken. We streven nooit naar een doel, maar zijn vooral voelend ervarend aanwezig in het lichaam dat een verhaal te vertellen heeft.
Hoe meer je je bewustzijn ervoor durft te openen hoe meer je kunt verstaan...
een geluid klinkt in een grote ruimte heel anders dan in een kleine
Zorg ervoor dat je warm genoeg gekleed bent omdat we regelmatig stil zitten of uiterst rustig bewegen.


YINYOGA
Is in die zin anders dat vrijwel alle fysieke yoga zich richt op het verlengen en versterken van spierweefsel.
Yinyoga richt zich op het openen, verlengen, versterken en mobieler maken van de gewrichten en bindweefsels. Deze yoga doe je zoveel mogelijk met ontspannen spieren. Bindweefsel is veel taaier dan spierweefsel. Yin yoga houdingen worden daarom soms lang aangehouden ( 3 tot 5 minuten)

Zodoende wordt eerder het bindweefsel opgerekt en gestimuleerd waardoor het beweeglijker en aktiever wordt. Dit wederom stimuleert meer opening; in het bijzonder rond de gebieden heupen, heiligbeen en wervelkolom. Het effect is een flexibeler lichaam. De poses duren langer en je werkt op diepere lagen (meridianen) om het lichaam te openen. Door het lichaam werkelijk los te laten en de zwaartekracht zijn werk te laten doen kun je afstand nemen van het fysieke lichaam en meer gevoel ontwikkelen voor het energetische lichaam.

Yinyoga brengt je rust en ruimte om open te kunnen observeren en reflecteren.
Een tegenhanger van ons hectische leven en een uitnodiging om mindfull naar binnen te keren.

Ik leerde Yinyoga o.a. van Paul Grilley die een groot anatomie component toevoegde aan deze vorm van yoga. Zijn observaties van de verschillen in botstructuren waren opmerkelijk. Daaruit blijkt o.a. dat er spiritueel niets mis met je hoeft te zijn als je bijvoorbeeld niet in de lotus kan, omdat het soms simpelweg onmogelijk is vanwege je botstructuur.
Sommigen van ons zijn intern geroteerd en sommigen extern, sommigen mensen hebben beenderen die het fysiek onmogelijk maken om ooit in een lotuszit te komen.
Dus in Yinyoga zal iedereen er iets anders uit zien omdat het gaat om het vinden van jouw unieke en individuele grens. Die overigens de ene dag anders kan liggen dan de andere dag.
Doordat we een grotendeels zittend leven leiden komt er o.a. veel compressie op de onderrug, het lumbale deel van de wervelkolom. Dit is naast een slechte houding de grootste veroorzaker van rugklachten. Maar liefst 80 % van de mensen heeft vroeger of later last van de rug.
Het is belangrijk voor de gezondheid om ons beendergestel regelmatig te belasten. In de lessen wordt daarom veel gewerkt met de begrippen Compressie en Decompressie ofwel druk op de beenderen uitoefenen en ruimte creëeren tussen de beenderen. Dat wisselen we voortdurend af.
Nadat je uit een yinyoga pose komt kun je je daarom kwetsbaar voelen. Dat is een teken dat je het prima hebt gedaan en dat er gewerkt is aan een grotere doorstroming (meridianen/nadi's) wat de weerstand verbetert en sneller herstel geeft na lichamelijke problemen.

We maken gebruik van verschillende kussens, bolsters en riemen zodat je zo comfortabel mogelijk in de pose kunt verblijven. Zorg dat je warm genoeg gekleed bent in deze lessen, doordat je langer stilzit, koel je eerder af.

Eens in de 2 weken sluit ik de les af met yoganidra; een geleide meditatie of een tekst van mijn spiritueel leraar Anandajay.


ASTHANGA, YOGA ;
Ashto= 8 angha= ledematen/treden.
De traditionele yoga bewandelt een 8-voudig pad zoals dat beschreven is door Patanjali rond de 2e eeuw voor Chr in de yoga-sutra's

De 8 treden zijn
1 Yama's: Gedragsregels gericht op de samenleving; Geweldloosheid-Eerlijkheid-Niet Stelen-Kuisheid-Hebzuchtloosheid
2 Niyama's :Zuivering van het zelf middels discipline en beheersing; Zuiverheid-Tevredenheid-Soberheid-Zelfstudie-Toewijding aan het Hoogste
3 Asana 's: Zuivering door middel van reinigende lichaamshoudingen
4 Pranayama: Zuivering door middel van adem en Prana/energie regulering
5 Prathyahara:Terugtrekken v d geest v d objecten der zintuigen/in de buitenwereld
6 Dharana: Concentratie/meditatie op 1 punt/object
7 Dhyana: Contemplatie/meditatie; ononderbroken focus op het object
8 Samadhi: Samenvallen met/opgaan in het object, verlichting/zelfrealisatie

In feite is het hele yoga pad een proces van zuivering op alle nivo s om je voor te bereiden op Verlichting.
Elke trede weegt in feite even zwaar. In het Westen is het accent echter het meest op het fysieke deel de Asana's komen te liggen.

JOIS ASHTANGA VINYASA YOGA

PATTABI JOIS legt de focus voornamelijk op de 3e 4e en 5e trede; Asana, Pranayama en een beetje Prathyahara. Toch noemt hij het Ashtanga Yoga (8 voudig pad) omdat door gedisciplineerde beoefening uiteindelijk ook de andere treden aangesproken zouden kunnen worden.

Shri K Pattabi Jois (in 2009 overleden, zijn kleinzoon Sharath Rangaswami zet het momenteel voort,) heeft een yogasysteem ontwikkeld bestaande uit 6 vaststaande serie s Asana s.
De 1e serie zoals de Primary serie waarmee wij in Jois Ashtanga bezig gaan, bevat 72 poses en word door de gemiddelde student beheerst na 3 jaren dagelijkse practice/beoefening.
Jois combineerde de Asana's met Ujaj-ademhaling, Banda's; energiebeheersing en Dhristie; kijkrichting. Het is een uitdagende serie die het hele lichaam aanspreekt.
Het samenvallen van adem en beweging wordt Vinyasa genoemd. Iedere pose heeft een vaststaande telling en aantal ademhalingen zodat het tot een vloeiend geheel wordt die als meditatie in beweging ervaren kan worden.
JOIS ASHTANGA YOGA nodigt je uit elke dag, en elke Asana telkens als nieuw te ervaren, en vraagt je om in het nu te leven, om dit unieke moment te ervaren.
Omdat de serie al meer dan 25 jaar vaststaat is het de meest onderzochte/uitgeteste serie mbt het effect op de gezondheid in speciaal daarvoor opgezette Research Institutes.
En gebleken is dat bij dagelijkse beoefening de serie magisch kan uitwerken.
Als je je inschrijft voor de lessen krijg je dus de hele 1e Primary serie mee naar huis op papier om je te stimuleren ook thuis te oefenen, wat we in de les behandeld hebben.


De alignment van de Asana's wordt niet afgelezen aan de buitenkant van het lichaam zoals bijvoorbeeld bij Iyengar-yoga waar de positie van de voet, hand, schouder etc als uiterst belangrijk wordt gezien. In Jois Ashtanga wordt alignment eerder gezocht in het energetische dus van binnen uit naar buiten dmv de banda's, het aanraken van lichaamsdelen/drukpunten en het verbinden van energiecirkels.
Vanuit de traditie zoals die vandaag nog in Mysore India wordt onderwezen moet je eerst een pose volledig beheersen voordat je naar de volgende mag. Wij proberen in de lessen met eventuele aanpassingen toch de hele serie te behandelen.
Aanpassingen/variaties op de pose zijn officieel toegestaan t/m Navasana, daarna niet meer.
De opbouw van de serie wordt weleens vergeleken met een broodje;
De bodem ofwel de Surya Namaskars/Zonnengroeten en de staande houdingen t/m Parsvotanasana.
Dan het beleg; de start van de 1e helft v d Primary serie t/m Navasana, de 2e helft van Bujapidasana t/m Setu Bandasana, en de bovenste helft; de achteroverbuigingen en de zogenaamde Finishing Sequence.
Door het up-tempo gecombineerd met bandha's creëer je hitte in het lichaam die reinigend werkt, je uithoudingsvermogen vergroot en je longcapaciteit verruimt.

In volgende series varieert dus steeds het beleg, maar blijft de bodem/basis.
In Jois Ashtanga Vinyasa Yoga zijn er 2 stijlen van lesgeven; In de "ledclass" spreekt de docent je door de houdingen heen. In de "Mysore class" doe je de serie zelfstandig uit je hoofd.
In deze lessen kun je zogenaamde "adjustments" ontvangen die niet per se bedoeld zijn ter correctie maar ook om je dieper in de pose te helpen vanuit jouw startpunt.
Werk dus niet extra mee of tegen maar adem duidelijk hoorbaar, ontspan en ga erin mee, als je adjustments ontvangt.

Er er wordt NOOIT les gegeven in de hele Primary serie als de VOLLE MAAN op dinsdag valt. Over het waarom zegt Pattabhi Jois ; That day is a very difficult day. two stars on one place ( conjunction) New Moon & Full Moon also. That day is a very dangerous day. If you take practice on that day anyone can have a small pain starting; that pain will not go away easy and can become a big injury, so thats why don t practice these days.mob 06-54330048, mail info@yogasoham.nl  
© 2023 Zeyna / Powered by beat247